Faro TracerM laserový projektor

3D Laserový projektor pre navádenú montáž a výrobu.


Mám zájem

Popis

Technológie virtuálne premietaných šablón elimunuje použitie fyzických šablón a prípravkov.

Laserový projektor FARO TracerM presne premieta linku laseru na povrch alebo objekt a poskytuje tak virtuálny vzor, ktorý môžu operátori a montéri použiť pre rýchle a presné polohovanie komponentov s absolútnou istotou. Laserové linky sú vytvorené pomocou CAD modelu, ktorý umožňuje systému premietnuť obrys požadovaných dielov, artefatkov alebo oblastí. Výsledkom je virtuálna a kolaboratívna 3D šablóna, ktorá zefektívni širokú škálu zostáv a výrobných aplikácií.

 

Pokročilé riadenie trajektórie

Poskytuje rýchlu projekciu s vynikajúcou dynamickou presnosťou a rapídnou obnovovacou frekvenciou, čo minimalizuje blikanie laseru, ku ktorému dochádza pri iných projekčných systémoch. 

 

Presná nastaviteľná projekcia s dlhým dosahom

Premenná hĺbka ostrosti umožňuje projekciu v rôznych vzdialenostiach od 1,83 m do 15,25 m.

 

Referenčné retro-reflexívne značky

Používajú sa fotogrametrické značky (minimálne 6) k dosiahnutiu optimálneho zarovnania premietaného obrazu na povrch alebo objekt. Premietaný obraz je tak zhodný s CAD modelom.


Spolupráca s viacerými projektormi

Pre veľké konštrukcie alebo v priestorovo obmedzenej oblasti ide použiť viacej projektorov TracerM, ktoré môžu byť ovládané z jedného počítača a poskytujú tak rozsiahle virtuálne modely v jednom súradnicovom systéme.

Spoľahlivé riešenie

Ide o osvedčenú technológiu, ktorá je vďaka svojej prachotesnosti určená aj do výrobného prostredia.

 

Výhody

 • Eliminácia fyzických šablón a prípravkov

 • Žiadna príprava pracoviska, a teda úspora času s rýchlym uvedením do prevozu v existujúcich výrobných podmienkach.

 • Z CAD modelu priamo do virtuálnej šablóny. Redukcia finančných nákladov spojených s výrobou a skladovaním fyzických šablón a prípravkov. 

 • Zníženie počtu vyradení a viacnásobných prác. Zlepšenie kvality a výkonu.

 

Odvetvie a aplikácie

Kompozitné materiály

 • polohovanie komponentov

 • Orientácia pri vrstvení materiálov

 • Dodržanie smeru vlákien (AFP)

Automobilový priemysel 

 • Umiestnenie NEVIEM, čapov a nitov

 • Rozmiestnenie komponentov na zvaroch

 • Tvorba layoutu výrobnej linky na podlahe haly

Letecký priemysel 

 • Zostavenie hlavných komponentov

 • Umiestnenie konzol a nosníkov

 • Rozmiestnenie rebier a priečnikov

 • Premietanie šablón pre polepy a nátery

Ďalšie odvetvia

 • Stavba lodí a námorných konštrukcií

 • Stavba železníc

 

Viacej informácií o laserovom projektore sa dočítate v našom letáku, alebo nás kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie. 

Prehliadnite si Faro TracerM kombinácií s našimi ďalšími produktami.
Galéria

Budujete nebo
modernizujete
pracoviště?

Ozvěte se nám,
rádi vymyslíme
řešení na míru.

Budujete nebo
modernizujete
pracoviště?

Povedzte nám
vaše priania

Inšpirujte sa