MAGNA – Portálové zariadenie

Realizovali jsme pracoviště pro zátěžové zkoušky sestav dílů vozidel zejména za použití stolů a příslušenství Siegmund.

1. ZADANIE:

V skúšobni nášho zákazníka bolo riešené vytvorenie pracoviska pre záťažové skúšky zostáv dielov vozidiel ako sú nárazníky, piate dvere, prahy atď. Malo ísť o pracovisko s pôdorysom 2×3 m (zostavené z niekoľkých prepojiteľných základových dosiek) so záťažovými tlakovými valcami vo všetkých osiach pri teplotnom rozsahu cca od +100 °C do -40 °C. Na tomto pracovisku potom bola požadovaná možnosť flexibilného upevnenia fixačných prípravkov a dielov. Uvažované je použitie kombinácie otvorov a „T“ drážok.

2. NÁVRH:

Pre zostavenie základu portálového polohovacieho zariadenia bola navrhnutá dvojica upínacích stolov s kombinovaným upínacím systémom Siegmund. Stoly sú doplnené vodiacimi lištami lineárneho vedenia, po ktorých sa posúva výškovo nastaviteľný portál s otočným priečnikom s pojazdom. Upínacie stoly sú vybavené nohami s pojazdovými kolesami a brzdou. Stoly je možné od seba oddeliť av prípade potreby používať ako samostatne stojace. Upínací systém stolov Siegmund je tvorený kombináciou upínacieho rastra s otvormi Ø28,15 H11 s roztečou 100 mm a systému priečnych T drážok 12 podľa ČSN 02 1030, s roztečou 100 mm. Systémy sú vzájomne posunuté o 50 mm.
 

3. RIEŠENIE:

Pri realizácii sme postupovali podľa zadania a návrhu. Použitie originálnej konštrukcie, od začiatku uvažovanej ako modulárnej, umožnilo úpravu výšky stĺpov na 1500 mm, čo zároveň zvýšilo rozmerový rozsah upínaných dielov.
Galéria