MAGNA – Portálové zařízení

Realizovali jsme pracoviště pro zátěžové zkoušky sestav dílů vozidel zejména za použití stolů a příslušenství Siegmund.

1. ZADÁNÍ:

Ve zkušebně našeho zákazníka bylo řešeno vytvoření pracoviště pro zátěžové zkoušky sestav dílů vozidel jako jsou nárazníky, páté dveře, prahy atd. Mělo se jednat o pracoviště s půdorysem 2×3 m (sestavené z několika propojitelných základových desek) se zátěžovými tlakovými válci ve všech osách při teplotním rozsahu cca od +100 °C do -40 °C. Na tomto pracovišti pak byla požadována možnost flexibilního upevnění fixačních přípravků a dílů. Uvažováno je použití kombinace otvorů a „T“ drážek.

2. NÁVRH:

Pro sestavení základu portálového polohovacího zařízení byla navržena dvojice upínacích stolů s kombinovaným upínacím systémem Siegmund. Stoly jsou doplněny vodicími lištami lineárního vedení, po kterých se posouvá výškově nastavitelný portál s otočným příčníkem s pojezdem. Upínací stoly jsou opatřeny nohami s pojezdovými koly a brzdou. Stoly lze od sebe oddělit a v případě potřeby používat jako samostatně stojící. Upínací systém stolů Siegmund je tvořen kombinací upínacího rastru s otvory Ø28,15 H11 s roztečí 100 mm a systému příčných T drážek 12 dle ČSN 02 1030, s roztečí 100 mm. Systémy jsou vzájemně posunuty o 50 mm.
 

3. ŘEŠENÍ:

Při realizaci jsme postupovali dle zadání a návrhu. Použití originální konstrukce, od začátku uvažované jako modulární, umožnilo úpravu výšky sloupů na 1500 mm, což zároveň zvýšilo rozměrový rozsah upínaných dílů. 
Galerie