Rotary platform for robotic workstation

Navrhli jsme a realizovali otočný vozík pro robotické pracoviště ve firmě z oblasti automobilového průmyslu.

1. Požadavek klienta

Robotická pracoviště automobilky, která vozík poptávala, svařují odporem na podkompletech karoserií vozidel. Požadavek byl na návrh a realizaci přípravku, který bude s touto robotickou výrobou plně kompatibilní. Zhotovit bylo potřeba univerzální otáčecí vozík, který umožňuje snadnou manipulaci s jednotlivými podkomplety.


2. Technické parametry 

Otočný vozík měl být osazen svařovacím stolem Siegmund s otvory 28 mm, který umožňuje jak otáčení kolem svého středu minimálně o 180 stupňů, tak ukotvení konstrukce do ocelové podlahy s rastrem otvorů 28 mm v roztečích 100×100 mm. Celé zařízení by mělo jít v rámci podlahy přesunout na jiné místo. S vozíkem o rozměrech 3 000×1 500 mm má být schopen manipulovat jeden pracovník. 


3. Řešení konstrukce 

Byl navržen otáčecí vozík, tvořený z pevné části s výsuvnými pojezdovými koly a z výsuvné části s otočným zařízením, na němž je připevněn zesílený plasmanitridovaný svařovací stůl Siegmund odpovídající velikosti. Pevná část je osazena dvěma okruhy s hydraulickými válci, kde jeden z okruhů zajišťuje vysunutí pojezdových kol pro přesunutí a druhý umožňuje vysunutí otočné části z aretované polohy a dovoluje otáčení svařovacího stolu v rozsahu 360 stupňů.  

Hydraulickými okruhy válců pohybuje stlačeným vzduchem poháněné hydraulické čerpadlo s pedálovým ovládáním. Otáčení stolu je prováděno manuálně – obsluhou – po vysunutí otočné části z aretované polohy. Nosný rám umožňuje kotvení do upínací podlahy, aby při nutnosti přemístění v rámci upínací podlahy bylo vždy možné zařízení kotvit v požadovaných polohách. Pracovní plochu stolu je možno rozšiřovat pomocí originálního příslušenství Siegmund, které lze upnout k boku stolu.


4. Realizace 

Jednotlivé komponenty, ze kterých sestává otáčecí vozík, vstupují do podstavy svařence rámu jako díly, případně se dolaďují detaily během finální montáže. Celý výrobní proces totiž vyžadoval vysokou přesnost, které je docíleno použitím kvalitních nakupovaných komponentů a také svařovacími stoly Siegmund. Toto příslušenství umožnilo precizní svařování, další obrobení a přesnou montáž.Technická data zařízení 

  Rozměr základní pracovní plochy:   3 000 × 1 500 mm
  Typ upínacího rastru Siegmund:   Systém 28
  Velikost upínacího rastru:   Diagonal 50 × 50 mm
  Výška pracovní plochy:   450 mm
  Celkový rozměr zařízení:   3 120 × 1 700 mm
  Průměr protočení:   3 350 mm
  Rozsah otáčení svařovacího stolu:   360 °
  Aretace v základních polohách:   0°, 45°, 90°, 135°, 180°
  Aretace v intervalech ± (45°-135°):   po 15°
  Vlastní hmotnost zařízení (bez příslušenství):   2 150 kg
  Dovolená nosnost (zatížení):   2 850 kg
  Přípojka tlakového vzduchu:   0,5 - 0,8 MPa (5,0 - 8,0 bar)
  Spotřeba vzduchu:   583 - 991 l/min
  Připojovací rozměr:   1 / 4“ – 18 NPTFGallery